NGHIÊN CỨU CHỨNG MINH

NGHIÊN CỨU 3: CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG THIẾU SẮT Ở PHỤ NỮ BẰNG LIPOFER® TRONG NƯỚC HOA QUẢ.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Nghiên cứu 3: Cải thiện tình trạng thiếu sắt ở phụ nữ bằng Lipofer® trong nước hoa quả.

Lipofer® là sản phẩm từ ứng dụng công nghệ Liposome hiện đại.

Thử nghiệm lâm sàng mù đôi đối chứng với giả dược được tiến hành với 130 phụ nữ từ 18 đến 35 tuổi, đang hành kinh và bị thiếu sắt. Một nhóm uống nước hoa quả có bổ sung Lipofer® với liều 500ml/ngày (nhóm F, n= 64) và một nhóm chỉ có nước hoa quả bình thường (nhóm P, n = 66). Tiến hành định lượng Ferritin của bệnh nhân tại thời điểm ban đầu và sau mỗi tháng.

Kết quả cho thấy Ferritin ở nhóm F tăng cao sau 4 tuần và tăng gần 80% sau 16 tuần sử dụng và tình trạng thiếu sắt đã được đẩy lùi.

Nguồn: Blanco-Rojo R, Pérez-Granados AM, Toxqui L, González-Vizcayno C, Delgado MA, Vaquero MP. Efficacy of a microencapsulated iron pyrophosphate-fortified fruit juice: a randomised, double-blind, placebo-controlled study in Spanish iron-deficient women. Br J Nutr. 2011 Jun;105(11):1652-9. doi: 10.1017/S0007114510005490. PubMed PMID: 21303569.

BÌNH LUẬN