NGHIÊN CỨU CHỨNG MINH

NGHIÊN CỨU 2: SO SÁNH ĐỘ HẤP THỤ CỦA LIPOFER® VỚI FERROUS FUMARATE

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Nghiên cứu 2: So sánh độ hấp thụ của Lipofer® với Ferrous fumarate

Lipofer® là sản phẩm từ ứng dụng công nghệ Liposome hiện đại.

Thử nghiệm tiến hành trên 3 nhóm đối tượng: 2 nhóm được bổ sung  lần lượt Lipofer® và Ferrous fumarate tương đương 10 mg sắt/kg, 1 nhóm còn lại làm đối chứng. Hai giờ sau khi uống tiến hành lấy máu và phân tích nồng độ sắt trong huyết tương

Kết quả cho thấy Lipofer® có độ hấp thu cao gấp 5 lần so Ferrous fumarate.

Nguồn: Aborcion de hierro adminstrado por via oral, CSIC , 2001 

BÌNH LUẬN