NGHIÊN CỨU CHỨNG MINH

NGHIÊN CỨU 1: SO SÁNH ĐỘ HẤP THỤ CỦA LIPOFER® VỚI CÁC DẠNG MUỐI SẮT KHÁC

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Nghiên cứu 1: So sánh độ hấp thụ của Lipofer® với các dạng muối sắt khác

Lipofer® là sản phẩm từ ứng dụng công nghệ Liposome hiện đại.

Thử nghiệm tiến hành trên 4 nhóm đối tượng khác nhau bao gồm 3 nhóm bổ sung lần lượt Ferric pyrophosphate, Lipofer® và Ferrous sulfate với liều tương đương 10 mg sắt/kg, một nhóm không được bổ sung sắt để làm đối chứng. Sau 12h tiến hành lấy máu và định lượng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.

Kết quả cho thấy Lipofer® có sinh khả dụng  cao gấp 3,5 lần so với Ferric pyrophosphate và gấp 2,7 lần so với Ferrous sulfate

Nguồn: Iron absorption after oral administration of different dossage forms, CSIC , 1999 

BÌNH LUẬN