Sifer là thực phẩm bảo vệ sức khỏe cung cấp sắt dưới dạng Ferric pyrophosphate được áp dụng công nghệ LIPOSOME và được lấy tên thương mại toàn cầu là LIPOFER.

Sắt được xử lý thành các hạt  nhỏ nhằm tăng cường tỷ lệ diện tích bề mặt với dược chất, do đó làm tăng tốc độ hòa tan của sắt, hấp thu nhiều hơn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *